Menu  
  Úvod  
  Cenník  
  Ponuka  
  Klasická masáž  
  Medová detoxikačná masáž  
  Masáž lávovými kameňmi  
  Čokoládová masáž  
  Bankovanie  
  Masáž chodidiel  
  Rašelinový plát  
  Metamorfná technika  

Metamorfná technikaMetamorfná technika je jemná, príjemná, relaxačná a veľmi účinná metóda na uvoľnenie strachu, stresu, starých citových blokov utvorených v období prenatálného vývoja, ktoré nevedome ovplyvňujú náš život, blokujú a obmedzujú náš prirodzený stav bytia - dokonalé zdravie a blahobyt. MT uvádza do rovnováhy energie v tele, je prostriedok na získanie zdravia, vnútornej sily, radosti, pohody, psychickej vyrovnanosti a plné využitie vlastných schopností a tvorivosti. MT odstraňuje duševné - citové a emocionálne bloky utvorené v prenatálnom období. Toto obdobie je veľmi dôležitý úsek nášho života, v ktorom sme sa sformovali nielen fyzicky, ale aj psychicky. Je to obdobie, kedy sa vytvorili naše silné stránky, ale aj naše slabiny. Všetko, čo v tomto období zažijeme, vrátane stresov a strachu matky, ktoré zažíva ona, vytvára bloky, ktoré ovplyvňujú naše myšlienky, našu osobnosť, naše vedomie a prejavujú sa v našom celkovom prístupe k životným situáciám. Takto vytvorené energetické bloky sa odrážajú v živote človeka na úrovní fyzických chorôb, psychickej a emocionálnej nerovnováhy, rôznych stresov, porúch v správaní ...

MT napomáha lepšie zvládať náročné životné situácie - detstvo, dospievanie, tehotenstvo, menopauza, sťahovanie, rozvod, úmrtie blízkej osoby, problémy v práci,..

MT má trvalý, hlboký a nenásilný účinok, je úspešná pri riešení zdravotných problémov aj veľmi starého pôvodu . MT je cestou k oslobodeniu sa od starých blokov - fyzických aj psychických. Je to cesta rozvoja a rastu. Pomáha vziať silu do vlastných rúk a umožňuje dať smer našim životom.

MT sa aplikuje prostredníctvom jemných dotykov na reflexných zónach chrbtice na chodidlách, rukách a hlave. Nemá vedľajšie účinky. Nedochádza tu k fyzickej manipulácii, nie sú potrebné diagnostiky. Dôležitým detailom je, že pri MT nie je potrebné diskutovať o osobných problémoch ani o zdravotnom stave klienta.

Uzdravujúcim zdrojom pri MT je životná energia klienta, vrodená inteligencia organizmu a jeho schopnosť sa regenerovať. Táto sila sa dáva za pomoci terapeuta do pohybu a postará sa o všetko, čo je potrebné. Vykonáva všetky zmeny v takej miere a takým spôsobom, ako je každý schopný bez problémov zvládnuť, pohybuje sa, kam je treba, správnym smerom a s patričnou intenzitou a dovoľuje mu tak časom postupne vyjadrovať jeho pravý potenciál (ktorý, v sebe - i keď možno v určitých "miestach" zablokovaný - rozhodne máme). Uvoľnenie blokov prebieha výlučne vďaka pohybu klientovej životnej energie. Každému je tak daná možnosť nechať voľný priestor na to, aby na seba mohol vziať plnú zodpovednosť sám za seba a za vlastný život Napriek tomu, že sa odstraňujú bloky z minulosti, uvoľnenie prebieha mimo čas a priestor. Staré udalosti sa dostávajú do iného svetla. Ich intenzita sa tak zmierni a my ich preto prežívame inak..

MT je vhodná pre každého - dospelých i deti - výborná pre urovnanie hyperaktivity, depresie, migrény, porúch sebaovládania, agresivity, autizmu, obzvlášť blahodárne pôsobí na deti - malých čertíkov, na deti s najrôznejšími mentálnými a vývojovými problémami, pre zdravotne postihnutých, pre tehotné matky a zdravý vývoj ich detí ...

Výsledkom aplikácie MT je vnútorné uvoľnenie a oslobodenie.

,, ŽI SVOJ ŽIVOT BEZ STRACHU - RIEŠ VŠETKY PREKÁŽKY A SPOZNÁŠ, ŽE ICH DOKÁŽEŠ ZVLÁDNUŤ ,,

  Kontakt  
  AB masáže
Ondrašovská 1059
031 05, Lipt.Mikuláš
... ale vieme prísť
                aj k vám ...

DOHODNUTIE TERMÍNU:
info@abmasaze.sk
+421 905 827 608
  
  Mapa  
    
  Fotogaléria